Enllaços d’interès

En aquesta secció us penjarem articles amb continguts interessants i relatius a l’activitat de Rubí d’Arrel. Cliqueu sobre les imatges per llegir-los!

Els sistemes agroforestals tenen cabuda a Catalunya? Article tècnic de Ruralcat que presenta les principals àrees i els tipus de terreny a on els sistemes agroforestals podrien donar uns resultats eco¬nòmics, productius i ambientals particularment positius.

Què podem fer per protegir les zones agrícoles al voltant de les grans ciutats? Les delimitacions entre les grans ciutats dels països desenvolupats i les zones agrícoles que les envolten -l’Agricultura Periurbana (AP)- s’estan diluint per la intensa urbanització del sòl. Investigadors del Departament de Geografia de la UAB han estudiat els efectes d’aquest fenomen en els terrenys agrícoles de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.