Contacta’ns

logo_rubi_arrel.png

Troba’ns a Facebook, twitter i instragram!

Les vostres dades personals seran incorporades a la base de dades creada per l’Associació d’Arrel de conformitat amb les prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i seran utilitzades exclusivament amb la finalitat de dur a terme les funcions que té encomanades al seus estatuts.

Us recordem que, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 esmentada, teniu dret de revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, així com exercir, davant de l’Associació d’Arrel, els drets d’accés, de rectificació, cancel·lació i d’oposició de les vostres dades. Heu de dirigir un escrit, que podeu deixar a la secretaria del CRAC o bé enviar a l’adreça c/Sant Joan, 1 de Rubí (08191). També podeu enviar un correu a rubidarrel@gmail.com