Qui som

L’Associació desenvolupa accions per recuperar, protegir, conservar i dinamitzar el territori natural i rural com a via de formació, i l’ocupació i integració de persones amb risc d’exclusió social i aquelles que cerquen noves oportunitats.


Com sorgeix Rubí d’Arrel?

Gestada el 2012, l’Associació Rubí d’Arrel sorgeix per les inquietuds i reflexions de persones i entitats preocupades per:

  • La destrucció continuada de l’entorn natural i rural més immediat que degraden el territori.
  • El context de crisi econòmica i social que està posant en situació de risc a moltes persones i famílies.
  • La necessitat de plantejar alternatives que permetin oferir oportunitats de formació, ocupació i integració a les persones més necessitades.
  • Aprofitar els recursos que ens ofereix el territori natural i rural més proper.


 

Qui impulsa Rubí d’Arrel?

Gestada el 2012, l’Associació Rubí d’Arrel la impulsen quatre entitats, tres de les quals d’àmbit rubinenc i una d’àmbit català:

Aquestes entitats creuen en el treball en xarxa i la suma d’esforços i comparteixen unes fites comunes que són l’essència d’Arrel.